Lương thưởng ngày Tết Dương lịch, người lao động được hưởng thế nào?

Năm nay, dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ tối đa 3 ngày liền. Nếu đi làm trong dịp này, người lao động sẽ được hưởng số tiền cao nhất bằng 300% lương.

Lương, thưởng dịp Tết Dương lịch như thế nào là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm.

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định về những ngày nghỉ lễ, tết thì những ngày nghỉ lễ, tết sau đây người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương:

Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)

Tết Âm lịch 05 ngày

Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch).

Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch).

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Nếu những ngày nghỉ theo quy định kể trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Năm nay, ngày tết Dương lịch rơi vào thứ Hai, nên người lao động được nghỉ tới 3 ngày. Đó là những ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 và 1/1/2018.

Nếu người lao động đi làm theo quy định của đơn vị sử dụng lao động thì sẽ được trả mức lương cao hơn ngày thường.

Cụ thể, tại Điều 97, Bộ luật Lao động có quy định về mức tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Theo đó, khi người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, có thể hiểu rằng ngoài lương ngày nghỉ lễ được hưởng như bình thường thì người lao động còn được hưởng một khoản trợ cấp bằng 300% lương ngày.

Theo NĐT